ilość ogłoszeń: 76 | oczekujących: 2 | dodanych dzisiaj: 0
 
 
Newsletter
 
Promocje
 
Regulamin Lubińskiego Portalu Ogłoszeniowego, Lubiniak.pl

1.Portal  Lubiniak.pl jest portalem internetowym służącym do umieszczania ogłoszeń kupna, sprzedaży itp. w określonym czasie (1-7 dni, 14 dni,21 dni,30 dni,).


2.Ogłoszeniem nazywamy udostępnienie miejsca użytkownikowi na stronie www.lubiniak.pl umożliwiające przedstawienie swojej oferty.


3.Jako Użytkownika w regulaminie rozumie się  osobę, która korzysta z portalu.


4.Portal internetowy Lubiniak.pl udostępnia użytkownikowi możliwość bezpłatnego umieszczania ogłoszeń wraz ze zdjęciami (ogłoszenie standardowe) jak i odpłatnego czasowego zamieszczania ogłoszeń specjalnych oraz ogłoszeń EXTRA (aktualnie nieaktywne).


5. Zamieszczenie ogłoszenia typu EXTRA wymaga załączenia co najmniej jednego zdjęcia.


6.Użytkownikiem serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca zdolność do czynności prawnych, oraz osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.


7.Użytkownik dodając ogłoszenie w Lubiniak.pl musi zaakceptować treść regulaminu. Akceptacja niniejszego regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie za pośrednictwem e-mail przez Lubiniak.pl informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Lubiniak.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie bez wcześniejszego poinformowania o tym użytkowników.


8.Użytkownik może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych.


9.Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).


10.Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem portalu ogłoszeniowego Lubiniak.pl do celów komercyjnych. Dane kontaktowe użytkowników portalu Lubiniak.pl pojawiające się przy ogłoszeniach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.


11.Portal Lubiniak.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia przez zleceniodawcę ogłoszenia nieprawdziwych czy niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w portalu Lubiniak.pl, W przypadku naruszenia zasad regulaminu przez użytkownika portalu Lubiniak.pl, Administrator może natychmiast usunąć naruszające regulamin materiały.


12.Zabronione jest wykorzystywanie serwisu Lubiniak.pl do dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym. W wypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia którego publikacja narusza obowiązujące przepisy prawa, postanowienia niniejszego regulaminu, lub dobre obyczaje, Lubiniak.pl ma prawo do usunięcia takiego ogłoszenia.


13.Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.


14.Portal Lubiniak.pl rezerwuje sobie prawo do czasowych przerw w działaniu portalu oraz zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych.